Привредни апелациони суд

XXVI Саветовање привредних судова Србије - Златибор, 2018.

Привредни апелациони суд организује XXVI Саветовање привредних судова Србије у периоду од 04. - 07.09.2018. године на Златибору у Хотелу "Мона".

Свечано отварање одржаће се 05.09.2018. године у 10 часова у Конгресном центру „Мона“ на Златибору, уз присуство представника Министарства правде, Врховног касационог суда, судија Уставног суда, судија Привредног апелационог суда и 16 привредних судова Србије, великог броја научних радника, адвоката, привредника и гостију из иностранства.


Током саветовања биће размотрена спорна питања из области привредног права, које су поставиле судије, привредна друштва, осигуравајућа друштва, банке и други привредни субјекти, током претходне радне године.

Материјал за Златибор 2018 године


Програм саветовања