Привредни апелациони суд

ПИСАРНИЦА:

· Никић Срђан - Управитељ судске писарнице

· Вучковић Злата - Руководилац судске писарнице

· Обрадовић Јелица - Уписничар

· Лазић Светлана - Уписничар

· Бартош Весна - Уписничар

· Миладинов Љиљана – Уписничар

· Божин Ђорђе -Архивар

· Мишић Саша - Референт експедиције

· Белић Богољуб - Референт пријема

· Грковић Марко - Евидентичар

· Жујовић Ненад - Достављач

· Анђеловски Жељко - Достављач

· Стојановић Иван - Достављач

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

· Трифковић Бранка - Руководилац групе за финансијско-материјалне послове

· Милош Гавриловић - Финансијски аналитичар

ГРУПА ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:

· Анђелић Предраг - Руководилац групе за ИКТ

· Споменка Ђорђевић - Систем администратор

  • Жељко Враголић - Техничар за ИТ подршку

ДАКТИЛОБИРО:

· Димић Тања- Шеф дактилобироа

Дактилографи:

• Биљана Бокун

• Бранковић Ана

• Вилотић Јелена

• Вуковић Ева

• Грубач Жељка

• Марсенић Цветана

• Марић Видосава

• Опачић Јелена

  Павић Грујић Оливера 

• Станчић Слађана

  Стаменковић Марија

  Стојановић Бреанка

• Рвовић Слађана