Привредни апелациони суд

Правилник о замени и изостављању (пседуномизацији и анонимизацији)

Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама можете преузети кликом на линк:

/upload/Pravilnik_o_anonimizaciji_i_pseudonimizaciji.pdf