Privredni apelacioni sud


Adresa: 11000 Beograd, ul. Nemanjina broj 9
V.f. Predsednika suda-sudija Jasminka Obućina


Telefoni:

011/360-4606, 011/360-4607 Centrala
011/363-5094 Tehnički sekretar predsednika suda
011/363-5125, 064/634-3177 Portparol suda
011/363-5397 Sekretar suda
011/363-5121, 011/363-5120, 011/363-5139 Sudska pisarnica
011/363-5001, 011/363-5002 Prijemno odeljenje


Faks: 011/363-5142


E-mail:

Uprava suda: uprava@pa.sud.rs

Portparol: marjana.janjic@pa.sud.rs


Tekući račun: Budžet Republike Srbije 840-1620-21


Radno vreme Privrednog apelacionog suda: od 07:30 do 15:30 časova