Privredni sud u Beogradu

Adresa: Masarikova br. 2, Beograd
V.f. Predsednika suda-Јован Јовановић

Telefoni:


Centrala: 011/2060-000

Sudska uprava: 011/2060-117

Sekretar suda 011/2060-121


Faks: 011/2060-094

E-mail: uprava@bg.pr.sud.rs


Web sajt: www.bg.pr.sud.rs

Radno vreme: 7.30 – 15.30 časova