Privredni sud u Zaječaru

Adresa: Trg oslobođenja 30, 19000 Zaječar

V.F. Predsednika suda-sudija Milena Stevanović

Telefoni:

019/442-072, 019/442-073


Faks:

019/420-438

E-mail:

uprava@za.pr.sud.rs

Web sajt: www.za.pr.sud.rs

Tekući računi:

  • Sudske takse 840-29697845-26 Poziv na broj 97 41-116 plus broj predmeta
  • Novčane kazne za privredne prestupe 840-29680845-04 Poziv na broj 97 41-116 plus broj predmeta
  • Sudski depozit (veštačenja) 840-300802-16 Poziv na broj 97 41-116 plus broj predmeta


Radno vreme:

Radnim danima: 07:30-15:30

Subotom i nedeljom: sud ne radi


Prijem stranaka: utorkom od 11 do 14 časova

Porparol suda: Jasmina Popović

Tel: 019/422-130; 019/442-072

jasmina.popovic@za.pr.sud.rs