Privredni sud u Somboru

Adresa: Venac Vojvode Živojina Mišića Broj 23
V.f. Predsednika suda-sudija Aleksandra PozderTelefon:

Centrala i faks: 025/25-822


E-mail:

Sudska uprava: uprava@so.pr.sud.rs

Portparol suda: melinda.markezic@so.pr.sud.rs

Web sajt: www.so.pr.sud.rs

Tekući računi:

Sudske takse: 840-29706845-89
Novčane kazne: 840-29690845-74-poziv na broj 9781-232
Depozit: 840-309802-79 -poziv na broj 9781-232

Radno vreme suda: radnim danom od 7,30 časova do 15,30 časova