Privredni sud u Valjevu

Adresa : Karadjordjeva 48 a, Valjevo
V.f. Predsednika suda Jasmina Igić-Matić

Telefoni:

014/222-144, 014/222-170


Tel/Faks: 014/235-649


Email: uprava@va.pr.sud.rs

Web sajt: www.va.pr.sud.rs

Prijem stranaka: 7.30 – 15.30