Privredni sud u Novom Sadu

Adresa: Sutjeska 3, 21 000 Novi Sad

Predsednik suda-sudija Slobodan Sremčev

Telefoni:

Sudska uprava: 021/4876-205, 021/4876-201

Portparol: 021/4876-205, 064/8559527E-mail:

Sudska uprava: uprava@ns.pr.sud.rs

Portparol: snezana.obradovic@ns.pr.sud.rs

Web sajt: www.ns.pr.sud.rs


Tekući račun:

840-29703845-68

Radno vreme suda od 7,30 do 15,30 časova
Rad sa strankama od 8,00 do 13,00 časova