Privredni sud u Požarevcu

Adresa: Ul. Jovana Šerbanovića br. 4, 12000 Požarevac
V. f. Predsednika suda-sudija Siniša Nedeljković

Telefoni:

Sudska uprava: 012/521-652

Pisarnica: 012/521-654

Faks: 012/521-652

E-Mail:

Sudska uprava: uprava@po.pr.sud.rs
Portparol: sava.tosic@po.pr.sud.rs

Web sajt: www.po.pr.sud.rs

Radno vreme od 7:30 do 15:30 časova

Prijem stranaka:

Predsednik suda: sredom od 09:00 do 11:00 časova
Pisarnica: svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 čsaova