Privredni sud u Leskovcu

Adresa: Ul. Bulevar oslobođenja br. 2, 16000 Leskovac
V.f. Predsednika suda-sudija Stanimir Marković

Telefoni:

Centrala: 016/230-502

Faks: 016/243-209
Faks: 016/244-330

E-mail:

uprava@le.pr.sud.rs

web sajt: www.le.pr.sud.rs

Tekući računi:

Za uplatu sudskih taksi: 840-29701845-54
Depozitni račun: 840-304802-44

Prijem pismena i rad sa strankama od 7,30 – 15,30

Sudska jedinica u Vranju

Adresa: Ul. Stefana Prvovenčanog br. 1, 17500 Vranje
Tel/faks: 017/422-359

Prijem pismena od 7,30 - 15,30 časova
Rad sa strankama od 10,00 – 13,00 časova