Privredni sud u Užicu

Adresa: Nade Matić 6, 31000 Užice
Predsednika suda-sudija Zorica Brajović

Telefoni:

031513-931, 031513-108, 031517-671, 031520-372, 031513-955

Portparol:064-613-78-76

Faks: 031520-253

E-mail:

Sudska uprava: uprava@ue.pr.sud.rs

Portparol: pesic.dragana@ue.pr.sud.rs

Web sajt: www.ue.pr.sud.rs

Tekući računi:

Redovan račun suda: 840-1033621-64; model 97; poziv na broj 89-100
Račun za uplatu sudskih taksi: 840-29709845-13; model 97; poziv na broj 89-100.

Radno vreme suda: radnim danima od 07:30h do 15:30h

Vreme za prijem stranaka:

Pisarnica: od 07:30h do 15:30h
Predsednik suda: svakog četvrtka od 11:00hdo 14:00h