Privredni sud u Čačku

Adresa: Čačak, Ul.Cara Dušana Br.6
V. f. Predsednika suda-sudija Marija Adžemović

Telefoni:

Sudska uprava 032/227-251,032/515-0014

Parnična pisarnica 032/515-0025

Izvršna pisarnica 032/515-0026

Stečajna pisarnica 032/515-0027


Faks: 032/227-223

E-mail:

Sudska uprava:uprava@ca.pr.sud.rs

Web sajt: www.ca.pr.sud.rs

Radno vreme suda je od 7,30-15,30 časova

Rad sa strankama od 9,00-15,00 časova