Privredni sud u Nišu

Adresa: Svetosavska 7a, Niš
V. f. Predsednika suda-sudija Olivera Jovanović

Telefoni:

018/522-130; 520-451


Faks: 018/523-458

E-mail:

uprava@ni.pr.sud.rs

Web sajt: www.ni.pr.sud.rs

Radno vreme: 07.30-15.30

Rad sa strankama: 10.00-13.00