Privredni sud u Pančevu


Adresa: Vojvode Radomira Putnika 13-15
V.f. Predsednika suda-sudija Speranca Jančić


Telefon:

013/ 343-170


Faks:

013/ 351-017


E-mail:

Sudska uprava:uprava@pa.pr.sud.rs

Web sajt: www.pa.pr.sud.rs

Vreme rada sa strankama:08 – 15 časova