Privredni sud u Kraljevu

Adresa: Cara Dušana 41,36000 Kraljevo
V. f. Predsednika suda-sudija Bakšunović Milena

Telefoni:

Sudska uprava 036/312- 519

Izvršna pisarnica 036/312-529

Računovodstvo i parnična pisarnica 036/312-539

Fax: 036 312 519


E-mail: uprava@kv.pr.sud.rs

Web sajt: www.kv.pr.sud.rs

Tekući računi:

Račun za sudske takse 840-29699845-40
Novčane kazne za privredne prestupe 840-29682845-18
Poziv na broj 97 45-050
Sudski depozit 840-302802-30
Redovan račun 840-1023621-91

Vreme rada suda:07:30-15:30