Privredni sud u Subotici

Adresa: Senćanski put 1, 24000 Subotica
Predsednik suda-sudija Ana Marki Bin


Telefon:

024/524-861


Faks:

024/524-861

E-mail:

Sudska uprava: uprava@su.pr.sud.rs

Web sajt: www.su.pr.sud.rs

Radno vreme od 7,30 časova do 15,30 časova

Prijem stranaka u sudskoj pisarnici i kod upravitelja sudske pisarnice vrši se u vremenu od 8,30-12,30 časova svakog radnog dana.