Privredni sud u Zrenjaninu


Adresa: Kej 2. oktobra 1, Zrenjanin

Predsednik suda - sudija Radomir Radojčić

Telefoni:

023 / 561 - 929
023 / 566 – 533

Faks:

023 / 561 – 929

E-mail:

uprava@zr.pr.sud.rs

Web sajt: www.zr.pr.sud.rs

Tekući računi:
Redovan račun suda: 840-1022621-33
Račun za takse: 840-29698845-23
Depozit: 840-301802-33

Radno vreme sa strankama : 08-15 h