Nаdležnost Privrednog аpelаcionog sudа


   Privredni apelacioni sud odlučuje:

• žalbama na odluke privrednih sudova i drugih organa, u skladu sa zakonom

• sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti privrednih sudova


• utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti privrednih sudova

• vrši druge poslove određene zakonom.

       Privredni apelacioni sud kao specijalizovani sud republičkog ranga, pored odlučivanja u pravnim stvarima određene vrste, priprema “Bilten sudske prakse privrednih sudova” koji izlazi tromesečno.

        Bilten sadrži sentence iz odluka Privrednog apelacionog suda, usvojena pravna shvatanja, odgovore na pitanja radi postizanja jedinstvene primene zakona,  iz nadležnosti privrednih sudova i referate iz iste oblasti.