Sudije Privrednog аpelаcionog sudа

1.      Slobodanka Videnović

2.      Jelena Vildović Živković

3.      Neven Vukašinović

4.      Tatjana Vlaisavljević

5.      Zlatan Dimitrić

6.      Duška Ilić

7.      Snežana Ilić

8.      Dragoljub Janković

9.      Đorđe Jovanović

10.  Jovan Kordić

11.  Milica Lakićević

12.  Nebojša Marković

13.  Ljiljana Milovanović

14.  Ivanka Spahović

15.  Biljana Subotić

16.  Tatjana Matković Stefanović

17.  Milica Milanović Trailović

18.  Snežana Novčić

19.  Ivana Pavlović

20.  Goran Savić

21.  Verica Smiljanić

22.  Jasmina Stamenković

23.  Marina Tomić

24.  Mladen Nikolić

25.  Zagorka Kolović

26.  Snežana Marić

27.  Bojana Miljuš Martinović

28.  Jasminka Obućina

29.  Dejan Čojbašić

30.  Tatjana Djurica

31.  Vera Tešić

32.  Zorica Tucakov

33.  Vesna Todorović

34.  Dr. Vesna Dabetić Trogrlić

35.  Aleksandra Popović