Sudska uprava

Predsednik suda:
Sudija Jasminka Obućina

Zamenici predsednika suda:
Sudija Tatjana Matković Stefanović
Sudija Jelena Vildović Živković
Sudija Neven Vukašinović

Sekretar suda:
Vera Kresoja, viši savetnik
Zamenik sekretara Suda:
Nevenka Mihailović, viši savetnik

Portparol suda:
Tamara Marković, viši savetnik

Tehnička sekretarica predsednika suda:
Nataša Ilibašić