Zaposleni u Privrednom apelacionom sudu

PISARNICA:

 • Nikić Srdjan - Upravitelj sudske pisarnice
 • Vučković Zlata - Rukovodilac sudske pisarnice
 • Obradović Jelica - Upisničar
 • Lazić Svetlana - Upisničar
 • Bartoš Vesna - Upisničar
 • Miladinov Ljiljana - Upisničar
 • Božin Djordje - Arhivar
 • Mišić Saša - Referent ekspedicije
 • Belić Bogoljub - Referent prijema
 • Grković Marko - Evidentičar
 • Žujović Nenad - Dostavljač
 • Anđelovski Željko - Dostavljač
 • Stojanović Ivan - DostavljačGRUPA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE:
 • Trifković Branka - Rukovodilac grupe za finansijsko-materijalne poslove
 • Ignjatović Milena - Finansijski analitičar

   

 • GRUPA ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE:

 • Anđelić Predrag - Rukovodilac grupe za IKT

 • Spomenka Đorđević-Sistem administrator 
 • Igor Bošković- Tehničar za IT podršku
 •  

 • DAKTILOBIRO:

 • Dimić Tanja- Šef daktilobiroa

   

 • Daktilografi: • Bokun Biljana• Branković Ana• Vilotić Jelena• Vuković Eva• Grubač Željka• Marsenić Cvetana• Marić Vidosava• Opačić Jelena• Stančić Slađana• Rvović Slađana