Donacija Ministarstva pravde-računarska oprema u privrednim sudovima


Ministar pravde Nela Kuburović uručila je danas v.f. predsednika Privrednog apelacionog suda Jasminki Obućini računarsku opremu namenjenu Privrednom apelacionom sudu i privrednim sudovima u 16 gradova u Srbiji, vrednu blizu 200 miliona dinara.

„Ovo je najveće ulaganje Republike Srbije u privredne sudove u poslednjih više od 10 godina“, naglasila je Kuburović prilikom primopredaje računarske opreme, koja sadrži po 200 desktop računara i monitora, 200 štampača, 30 skenera, 5 fotokopir aparata, 50 uređaja za neprekidno napajanje (UPS), 1 server i softvere za rad.

Kuburović je istakla da je to još jedan korak Ministarstva pravde ka unapređenju rada pravaosuđa i poboljšanja kapaciteta privrednih sudova u Srbiji.

Ona je navela da je upravo jedan od prioriteta Vlade Srbije unapređenje efikasnosti pravosuđa i privrednih sudova, s obzirom da se kroz proces njihovog rada ceni investiciona klima u Srbiji, odnosno koliki je stepen pravne sigurnosti i koliko se štite privredni subjekti, kako domaći, tako i strani.

Ministarka pravde je naglasila da se Ministarstvo pravde trudi da na različite načine poboljša investicionu klimu i položaj Srbije na Duing biznis listi, a da je jedan od načina i jačanje kapaciteta privrednih sudoca.

„Ovo ulaganje i novi softveri omogućavaju ubrzanje postupaka, automatizaciju prilikom zavođenja predmeta i izrade odluka, a ova oprema će omogućiti i da ubrzo, nadam se do kraja godine, imamo mogućnost da razmenjujemo podatke sa različitim bazama drugih državnih organa kako se ne bi dešavalo da se suđenja odlažu po nekoliko meseci samo da bi se pribavila pojedina dokumenta“ , rekla je Kuburović.

Kuburović je najavila još novina kada je u pitanju unapređenje informaciono-komunikacione tehnologija u pravosuđu, među kojima će biti i uvođenje elektronske oglasne table.

V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda je naglasila da ulaganje Ministarstva pravde u rad privrednih sudova ima veliki značaj i za njih i za stranke, da će itekako doprineti većoj efikasnosti u njihovom radu, a da privredni sudovi na to mogu samo da uzvrate boljim rezultatima rada.