Savetovanje privrednih sudova Srbije „Primena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u stečajnim postupcima“

Savetovanje privrednih sudova Srbije na temu „Primena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u stečajnim postupcima“ i Okrugli sto na temu  „Sporna pitanja i usaglašavanje sudske prakse prema Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u stečajnim postupcima“ održaće se dana 19.-20. aprila 2017. godine u Vršcu u Hotelu „Srbija“.

 

Predavači na savetovanju su: Miroslav Nikolić, sudija Ustavnog suda; dr. Dragiša Sljepčević, sudija Vrhovnog suda; Nataša Plavšić, zamenik Državnog pravobranioca-zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Jelena Vildović Živković, sudija Privrednog apelacionog suda i moderator Duška Ilić, sudija Privrednog apelacionog suda.