Привредни апелациони суд организује XXVII Саветовање привредних судова Србије у периоду од 03.09. - 06.09.2019. године на Златибору у Хотелу "Мона".

Свечано отварање одржаће се 04.09.2019. године у 9,30 часова у Конгресном центру „Мона“ на Златибору, уз присуство представника Министарства правде, Врховног касационог суда, судија Уставног суда, судија Привредног апелационог суда и 16 привредних судова Србије, великог броја научних радника, адвоката, привредника и гостију из иностранства.

Током саветовања биће размотрена спорна питања из области привредног права, које су поставиле судије, привредна друштва, осигуравајућа друштва, банке и други привредни субјекти, током претходне радне године.