Контакт подаци

 

Контакт подаци Привредног апелационог суда 

Адреса:

Немањина бр.9, 11000 Београд, Република Србија  

 

Телефон:

011/360-4606 (Централа)

011/363-5094  и 363-5074 (Судска управа)

011/363-4767 (Портпарол суда)

011/363-5351 (Управитељ Писарница)

011/363-5105 (Шеф Одсека уписничара) 

 

 E-mail: uprava@pa.sud.rs