На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Београда број Г-020-4187/20 од 03.07.2020. године, коју је донео Градоначелник града Београда, за време трајања ванредне ситуације неће бити пријема странака од стране заменика председника Привредног апелационог суда. Уместо пријема, странке ће моћи да са замеником председника суда обаве разговор путем телефона сваког уторка од 10 до 12 часова.