Саветовање Привредних судова Републике Србије на тему "Намирење поверилаца у стечају, реорганизацији и извршном поступку" одржано је дана 23. и 24. априла 2019. године у Вршцу у Хотелу "Србија".

Предавачи на саветовању су били Јасмина Стаменковић судија Приведног апелационог суда на тему "Начело сразмере у поступцима извршења и обезбеђења - законска уређења и правци измена", Гордана Ајншпилер Поповић судија Врховног касационог суда на тему "План реорганизације као извршна исправа", др. Драгиша Слијепчевић судија Врховног касационог суда на тему "Намирење потраживања индексираних курсом швајцарских франака у поступку стечаја" и Марко Радовић саветник Врховног касационог суда у оквиру реферата "Положај субординираних поверилаца у поступку реорганизације".