Дана 24. и 25. септембра 2020. године у Вршцу је одржан састанак председника Привредних судова Републике Србије са председником Привредног апелационог суда Јасминком Обућином на тему ''Стечајни поступци у условима пандемије COVID-19'', коме су присуствовали и председници судских одељења Привредног апелационог суда. На семинару су разматрани и извештаји о раду привредних судова у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године, као и организација рада судова у условима пандемије COVID-19.

Тема се односила на утицај пандемије на ток стечајног поступка, те у вези са тим поступање стечајних органа у разумним роковима, као и поступање судова у предметима заштите права на суђење у разумном року у стечајним предметима, у условима пандемије.